Tjänster

Transporter 

Vi har lastväxlare boggi samt tridem. 

Även en kranbil av mindre storlek för transport utav paddor,markrör mm.


Vi säljer även lokalt framtagna material såsom grus och jord av god kvalité. 

Några exempel utav många på transporter vi utför.


  1. Jord och grusmaterial samt schaktmassor
  2. Mindre kranjobb
  3. Flytt av mindre maskiner
  4. Spridning utav grusväg


Via våra transporter kan vi få arbetet på arbetsplatsen att flyta på precis som det ska. Igenom strukturerad planering kan vi säkerställa att transporten kommer i god tid för att undvika stillestånd.

Mark och Anläggning

Vi utför alla sorters arbete inom detta område. Här nedan har vi listat några exempel utav många.


  1. Husgrund
  2. Finplanering
  3. V-A grävningar
  4. Dränering
  5. Grävning inför laddstolpar


Vi har både små och stora maskiner.

Med och utan GPS-grävsystem.

Vi ser alltid till att anpassa maskinens storlek efter arbetets behov. 


KONTAKTA OSS NU FÖR EN OFFERT PÅ DITT PROJEKT